ఆత్మానం విజానియాత్ | Know Thyself | స్వేచ్ఛ నా ఊపిరి - సమత నా ప్రాణం | కుల, మత ప్రసక్తి లేని ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ మన ద్యేయం | స్వయం పోషకత్వానికి అనువైన విద్యా విధానం ఉండాలి | నైతిక శక్తిని కోల్పోయిన జాతి మననేరదు


Administration

Academic Council (2021-22)

 

Principal Chairman Sri S. Niranjana Rao
Members Head English Smt. P Sridevi
Head Telugu Smt. B Ravikumari
Head Mathematics Smt E Kiranmayi
Head Physics Sri M Rambabu
Head Chemistry Sri A Anilkumar
Head Zoology Sri P Aaronu
Head Botany Ms P Pavani
Head Commerce Smt B Radhika
Head History Smt M M Swarnakumari
Head Politics Sri N  S Helenrao
Head Economics Smt Ch.Pedajyothi
Head Computer Science Smt G Lakshmi swathi
4 Members Senior Lecturers Sri M Sambasivarao
Smt V Katyayini
Sri V Ramesh
Sri K Arunbabu
4 Expert Governing Body Nominees Industry Sri S. Sreedhar Prasad
Medicine Dr. N. Pratap
Law Sri K. Rama Krishna
Education Sri M. Vidyaranya
3 Nominees University Prof.  Noor  Basha Abdul      
Prof. B. Re. Victor Babu
Prof. V. Chandra Shekara Rao
1 member Nominated by the Principal

 

Academic Council 20-21